Ekonom Servis CV - účetnictví,mzdy,audit,daně,Chomutov


Naše služby

Kontakt

EKONOM - SERVIS CV v.o.s
Husova 4798
430 03 Chomutov
Fax: +420 474 331 481
escv@escv.cz

úplný kontakt »


Naše služby

Zpracování daňových přiznání

Předmětem této služby jsou tyto činnosti:

Součástí zpracování přiznání je i zpracování roční účetní závěrky včetně příloh, vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky. Cena se pohybuje v rozmezí 5000 - 15000 Kč podle rozsahu poskytnutých služeb a systému zpracování účetnictví.

Součástí zpracování přiznání je i zpracování přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jakož i vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Cena za tyto služby se pohybuje v rozmezí 3000 - 12000 Kč podle rozsahu poskytnutých služeb a systému zpracování účetnictví nebo daňové evidence

Přiznání je zpracováváno výhradně na základě účetnictví nebo daňové evidence, vedené společností EKONOM-SERVIS CV v.o.s. s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání. Součástí zpracování přiznání je i zpracování podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty (tzv. záznamní povinnost). Cena za zpracování se pohybuje v rozmezí 500 - 2000 Kč podle rozsahu zpracovávaných údajů z účetnictví nebo daňové evidence a podle druhu plátce daně.

Přiznání je zpracováváno na základě předaných technických průkazů vozidel, u kterých je klient vlastníkem nebo uživatelem zapsaným v tomto technickém průkazu. U automobilů zaměstnanců se vychází z vlastní evidence klienta. Součástí zpracování je i zpracování evidenčních sestav a splátkového kalendáře záloh k silniční dani. Cena za zpracování je stanovena podle počtu vozidel v rozsahu 500 – 5000 Kč, v případě většího počtu vozidel (nad 20 vozidel) je stanovena cena smluvní.

Přiznání je zpracováváno na základě předaných listů vlastnictví, případně projektové dokumentace nebo znaleckých posudků dotyčných nemovitostí. Údaje o stavbě lze získat i jejím zaměřením nebo lze vycházet z údajů přímo od klienta.Součástí zpracování přiznání je i zpracování splátkového kalendáře záloh k dani z nemovitosti. Cena za zpracování se pohybuje podle počtu nemovitostí v rozmezí 1000 - 5000 Kč za přiznání.

Dále nabízíme zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí, kde je cena stanovována individuálně po dohodě s klientem


 

© 2008 Tyto stránky provozuje společnost EKONOM SERVIS v.o.s.
Všechna práva vyhrazena. Stránky vytvořila společnost Infotea

Stránky vytvořila Infotea Ekonom Servis