Ekonom Servis CV - účetnictví,mzdy,audit,daně,Chomutov


Naše služby

Kontakt

EKONOM - SERVIS CV v.o.s
Husova 4798
430 03 Chomutov
Fax: +420 474 331 481
escv@escv.cz

úplný kontakt »


Naše služby

Zastupování před úřady

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:

V případě mimořádného zájmu klienta jsou poskytovány služby :

Cena teto služby je závislá na mnoha faktorech, především na množství a rozsahu požadovaných služeb, velikosti klienta, stavu zpracování jeho účetnictví a kvalitě podkladů a informací klienta. Cena se stanovuje buď paušálně, nebo jednorázově na základě dohody s klientem. Jako orientační hledisko lze vzít v úvahu časové hledisko náročnosti prací při sazbě 1000 Kč/hod. Paušální částky se pohybují v rozmezí 1000-6000 Kč/měs.


 

© 2008 Tyto stránky provozuje společnost EKONOM SERVIS v.o.s.
Všechna práva vyhrazena. Stránky vytvořila společnost Infotea

Stránky vytvořila Infotea Ekonom Servis